Mentálny Mentoring

Určite ste už počuli vetu: "Všetko začína v hlave." Možno ste sa aj zaujímali aký dopad majú naše myšlienky a emócie na druh našich aktivít a následne na kvalitu nášho života. To ako myslíme totiž zásadne ovplyvňuje to čo každodenne konáme a to ovplyvňuje aké máme výsledky a následne to má vplyv na to ako sa cítime. Áno je to bludný kruh a ak hľadáte cestu von a spôsob ako zlepšiť kvalitu svojho života ste tu správne. 

Okruhy tém s ktorými vám vieme pomôcť sme rozdelili do 3 phrehľadných kategórií.

Mysel - procesy myslenia na vedomej a podvedomej úrovni, zlepšenie prežívania každodennej reality - zdravia, spánku, emócií, pocitov, zmiernenie stresu, strachu, úzkosti, budovania pocitu šťastia, radosti, vďaky a pokory a mnohé iné. 

Učenie sa a výchova - schopnosť učiť sa rýchlejšie a efektívnejšie, transformácia myslenia a komunikácie v cudzom jazyku bez potreby prekladania cez materinský jazyk, schopnosť odovzdať naučené a výchova s cieľom vybudovania pocitu šťastia, radosti, vďaky, pokory a mnohé iné.

Vitalita - starostlivosť o seba v telesnej rovine. zvýšenie fyzickej kondície, odbúranie mentálnych prekážok ako strach a úzkosť pri podávaní športového výkonu, zlepšenie stravovacích a kondičných zvykov, chudnutie, lepšie výkony a iné.

Tím Mentálneho Mentoringu

Ako nás kontaktovať?

Contact me